HAZIME NAKAMURA

2013 a 2015

MAURICIO M. HIRASAWA

2011 a 2013

KAORO OKINO

2009 a 2011

TERUO ABE

2007 a 2009

HAZIME NAKAMURA

2005 a 2007

MAURICIO M. HIRASAWA

2003 e 2004

AKINORI HASIMOTO

2001 e 2002

KOITI YAMADA

1999 e 2000

KAORO OKINO

1996 a 1998

KOITI YAMADA

1994 e 1995

SUSSUMU HAYASHIDA

1991 a 1993

MITUO KOROISHI

1982 a 1990

NOBORU FUZII

1979 a 1982

GETÚLIO NAKAO

1975 a 1978

SUGUIÓ OKINO

1973 e 1974

MITUO KOROISHI

1970 a 1972

HISASI MASSUDA

1968 e 1969

MITUO KOROISHI

1966 e 1967